logo

ELŐADÁS: EGÉSZség – új kihívások és távlatok

„A bennünk élő természetes erők a betegségek igazi gyógyítói.” (Hippokratész)

Új kihívások és távlatok az egészségünk megőrzésére és helyreállítására
– oltottaknak, oltatlanoknak egyaránt

Az elmúlt években egyre gyorsuló ütemben kibontakozó válságok nemcsak óriási kihívások elé állítanak minket, de jelzik, sőt elengedhetetlen velejárói a jelenleg zajló korszakváltásnak. És mint minden ilyen időszak, hatalmas potenciált is jelent a tanulásra-fejlődésre. Ezek egyike a tudomány és a spiritualitás, az anyag és a szellem kibékítése, egyensúlyba hozása. Határterületi tudományok, mint a pszicho-neuro-immunológia… kvantumfizika, káoszelmélet, dinamikus-kaotikus rendszerek… ma már nem kérdés, hogy anyag és szellem nem hierarchikus, hanem körkörös oksági kapcsolatban áll egymással. Milyen távlatokat és lehetőségeket rejtenek ezek az új felfedezések, hogy kijussunk a válságokból? A Magyarok Országos Gyűlésén megkezdett gondolatmenetet szeretném folytatni arról, hogy: Mi az, amire a mi szintünkön van, és mi az, amire nincsen rálátásunk és ráhatásunk ebben a korszakváltó folyamatban? Illetve mit tehetünk, ezúttal főleg az EGÉSZ-ségünk szempontjából, annak holisztikus – testi, lelki, szociális és szellemi-spirituális – szintjein? Erről szeretnénk néhány példát és ötletet megosztani továbbgondolásra és a gyakorlatba ültetés reményében is.

Egy új történet a COVID…-narratíva helyett – gondolatok a kiút lehetőségeiről

„Nem lehet egy problémát megoldani azon a tudati szinten, ahol létrehoztuk.” (Einstein)

Magyarok Országos Gyűlésén (MOGY) megkezdett gondolatmenet
Izmael, Spontán evolúció, Totalitarizmus pszichológiája:
Ideák-ideológiák (történetek) fogáságában élünk.
A mi civilizációnk (Elvevők) története oda vezetett, ahol vagyunk: kovid… háborúk… gazdasági és környezeti válság… de legfőképpen társadalmi válság (anómia!)…
Ha „ellenállhatatlan vágyat érzünk a világ megmentésére” (Izmael), azaz ha változtatni akarunk, új történetbe (ideába-ideológiába, szemléletébe, hitrendszerbe…) kell kezdenünk.

Izmael alapfogalmai: 

Történet = Az embert, a világot és az isteneket összekapcsoló forgatókönyv.
Előadni (egy történetet) = Úgy élni, hogy valóra váltjuk azt, arra törekedni, hogy megvalósuljon.
Kultúra = Egy történetet előadó nép.

Az emberiség két párhuzamos (és nagyon különböző) történetet ad elő:
1) Meghagyók (2-3 millió éve -> 1%) 
2) Elvevők (10-12 ezer éve -> 99%)

“MOGY” kérdéskör: 
Miben különbözünk? Melyek azok a tulajdonságaink (háttér/életforma és hitvallás…), amelyek megvédtek minket, hogy ne higgyük el és ne vessük alá magunkat a COVID-narratívának?
Miért fontos ez? Mert egy „mentális háborúban”, aminek egyik fő fegyvere a propaganda, fontos, hogy tudjuk, milyen tulajdonságainkat, készségeinket erősítsük és adjuk át a gyerekeinek, környezetünknek. Ezzel vértezhetjük fel magunkat mentális immunrendszerünket (és ezáltal a fizikait is), és ezzel „fertőzhetünk” meg másokat is.
MOGY: Tágabb perspektíva, most főleg EGÉSZség… bár minden mindennel összefügg: egészséges ember <–> egészéges környezet („ami kint, az bent”, és fordítva)

Rossz hír: a rendszer tehetetlensége és az ideák makacssága jó hír: a korszakváltás már történik

„Nem kell megmentenünk a világot, csupán bölcsebben beosztanunk.” (Steve Bhaerman: Spontán evolúció)

Még 100 év sem telt el, hogy a sinusgörbe legaljáról felfelé kanyarodtunk: Tudományos bizonyítékokra kiéhezett materialista elménk várja a kézzelfogható kutatási eredményeket. Jó hír: Megérkeztek az új tudományok: kvantumfizika, káoszelmélet, dinamikus-kaotikus rendszerek működése. Szellem és anyag fontossága (újra) egyensúlyba kerül (a fejünkben is).

EGÉSZség = testi-lelki-szociális-szellemi-spirituális jól(l)ét

Ma már nem kell bizonygatnunk, hogyha beépítjük a holisztikus (test-lélek-környezet-szellem) szemléletet mondjuk a gyógyításba (vagy a „világ megmentésének” megközelítésébe), óriási távlatok nyílnak előttünk. A „szellem”-ben rengeteg, eddig kiaknázatlan lehetőség van.

Rendszerszemlélet – határterületi tudományok

„Akit nem sokkol a kvantumelmélet, az még nem értette meg azt.” (Niels Bohr)

Saját élmény, kutatás, tapasztalatok:

A pszichoneuro-immun rendszer és működés olyan bonyolult, összetett, hogy lehetetlen megtalálni benne a “bölcsek kövét”, azt az egyetlen elemet (molekulát, hormont, neurotranszmittert, immunfaktort…), ami majd meggyógyítja ezt vagy azt a betegséget (pl. SSRI-k és depresszió). Az egészség és életminőség megléte vagy hiánya összetett, és messzemenőkig befolyásolják a pszichológiai háttértényezők, mint pl. az „élet értelme”.  
Ugyanerre jutott többek között Johann Hari, az Elveszett kapcsolatok c. könyv szerzője is.

 • Kovács M. Pszichoneuroimmunológia. In: Füredi J, Németh A, Tariska P, szerk. A pszichiátria magyar kézikönyve. Medicina, 2001. Második bővített, átdolgozott kiadás (könyvfejezet)
 • Kovács M. Az allergiás betegségek pszichiátriai vonatkozásai. In: Petrányi Gy, szerk. Klinikai immunológia. Medicina, 2000. (könyvfejezet)
 • Kopp M, Kovács ME, szerk. A magyar népesség életminősége az ezredfordulón, Semmelweis Kiadó, 2006. (monográfia társszerkesztő és társszerző)

Holisztikus gyógyítás a gyakorlatban I. – Test-lélek összefüggések, vizualizáció

„Az elképzelés a teremtés kezdete” (G.B. Shaw)

 • Gyógyító képzelet (1978)
 • Érezd jól magad (1989)

„Nem tudtam letenni a Gyógyító képzelet című könyvet. Nagy örömömre szolgál, hogy csodálatomat fejezhetem ki Simontonék munkája iránt, minthogy magam is az ő módszerükhöz hasonló terápia segítségével gyógyultam ki az egy eredetileg gyógyíthatatlannak minősített rákbetegségből…” (Selye János)

„Az öngyógyítás sikere ugrásszerűen megnő, amint a páciens rájön, hogy eleget szenvedett már, és kész arra, hogy megváltoztassa az állapotát.” (John Selby: Immune System Activation)

 • Gestalt beszélgetések
 • L. később: Trauma, örökölt családminták/gyógyító képek és az agyunk, Jung: aktív imagináció
 • Yotengrit: “fészkes fene” és a depresszió

Holisztikus gyógyítás a gyakorlatban II. – A betegségek szimbolikája: mit üzen a betegség?

Testünk üzenete: „Az élet számos nyelven szól hozzánk… A tünetek nyelve csak a lehetséges kifejezési formák egyike, melyeken keresztül az élet megnyilvánul, de küldetése ugyanaz.” (Kurt Tepperwein: Mit árul el a betegséged?)

 • Mit árul el a betegséged (1990)
 • A betegség mint szimbólum (2002)

Beszédes anyanyelvünk: szívére veszi, nem tudja megemészteni, viszketegséget / agyvérzést kap tőle, belefájdul a feje…

Példa: allergia

 • Allergia = túlérzékenység, agresszió, védekezés, elfojtott támadókedv, félelem az élettől (K. Tepperwein és mások)
 • Saját kutatás, PhD: párhuzamok az egyes allergiafajták és a pszichés zavarok között (asztma–pánik, szénanátha–GAD)  

Holisztikus gyógyítás a gyakorlatban III. – Stressz, trauma, depresszió, szorongás

„A depresszió nem más, mint az elméd jelzése feléd, hogy belefáradt abba a karakterbe, amit még mindig próbálsz eljátszani.” (Jim Carrey)

 • Germán medicina ( Ryke Geerd Hamer 1981-ben fedezte fel)
 • Örökölt családminták (2016)
 • Elveszett kapcsolatok (2018)

Stresszkutatás… saját élmény, kutatás, tapasztalatok:

 • Williams ÉletKészségek – stresszkezelő, kommunikációs és kapcsolati készség fejlesztő – Tréning hazai adaptációja
 • Stauder A, Konkoly Thege B, Kovács ME, Balog P, Williams VP, Williams RB. World wide stress: Different problems, similar solutions? Cultural adaptation and evaluation of a standardized stress management program in Hungary. Int J Behav Med. 2010;17(1):25-32.

Trauma: M. Wollyn – Örökölt családminták c. könyvéből:

 • Családi tudat: Bert Hellinger (családállítás): Biológiai családunk előttünk él tagjaival egy közös családi tudatunk osztozunk (epigenetika! ->), családi alapprogram (a családtagok tudat alatt újra és újra megismétlik a múltbeli szenvedést).
 • Gyógyító képek és az agyunk/génjeink: Jung – aktív imagináció
 • Neuroplaszticitás, új idegpályák ismétléssel erősödnek, agy „áthuzalozása” -> új agytérkép
 • Képalkotó eljárások: akár elképzelünk, akár megélünk egy eseményt, az agyban sok azonos neuron és terület akitiválódik. A viuzalizáció: egyaránt használja a képzeletet és az emlékezetet.
 • Norman Doidge – A változó agy: A tapasztalataink előidézte plasztikus változás mélyre hatol az agyban, sőt még a génjeinkben is, és azokat is átformálja… Magunk alakíthatjuk a génjeinket, amelyek azután megváltoztatják az agyunk mikroanatómiáját.
 • Dawson Church/Génjeink csodája: Érzelmek és a génkifejeződés – a vizualizáció, meditáció, pozitív gondolatok, érzelmek és imádságok (belső epigenetikus intervenció) aktiválja a génjeinket, pozitívan hat az egészségünkre.

Egészség és kvantumfizika – tudomány és spiritualitás egysége

„Ha rá akarsz lelni a világegyetem titkaira, energiában, frekvenciában és rezgésben gondolkodj.” (Nikola Tesla)

 • Az energiamező (2002)
 • Holografikus univerzum (1991)
 • Tudat a belső teremtő (2004)
 • Heal – A gyógyító benned él (2019)
 • Fizikai, kémiai, lelki (érzelmi) stressz…
 • Epigenetika: DNS <–> környezet
 • Neuroplaszticitás

Összegzés: Beláthatatlan távlatok I. – EGÉSZség

„Több dolgok vannak földön és égen, Horatio, mintsem bölcselmetek álmodni képes.” (Shakespeare)

Nem kérdés, az EGÉSZségünk veszélyben van annak minden – testi-lelki-társadalmi-szellemi – szintjén: oltások, WHO…, többet árt, mint használ modern gyógymódok, vakcinák (ismeretlen, hosszú távú mellékhatások!), 5G, környezetszennyezés, művi, tartalmatlan, GMO élelmezés, vizek tisztasága… stressz, traumajárvány… társadalmi – értékválság, „elveszett kapcsolatok”…

 • Új szemléletre és gyakorlati megoldásokra, gyógymódokra van szükségünk.
 • Polarizáció, megosztottság elkerülése! Nem vagy-vagy, hanem ÉS! Azaz nem kelet vagy nyugat, tudomány vagy spiritualitás, anyag vagy szellem, hanem IS-IS!
 • Holisztikus megközelítés: A fizikai, kémiai, lelki és társadalmi stressz, káros hatások kezelése is együtt: Egészséges életmód, táplálkozás, szelíd, természetes gyógymódok (pl. böjt!)
 • Megőrizni, amink van és bevált, működik, eleink tudását és bölcsességét, pl. gyógynövények, népi gyógyászat, és Hozzátenni a modern orvostudomány hasznos vívmányait is (mert ilyen is van!), és nem utolsósorban
 • Kiaknázni az önmagunkban (öngyógyítás, elme, szellem hatalma, tanulható készségek: pszichológia, önismeret, érzelmi intelligencia…kommunikáció…) és a kapcsolatainkban rejlő lehetőségeket: szeretetenergia, „élet értelme”…
 • Mit tanít a helyzet? Hogy nem odázhatjuk tovább (lustaság, tehetetlenség, kényelem… időhiány…-ra hivatkozva), hogy új készségeket fejlesszünk, kiaknázzuk az „új” tudományok (kvantumfizika) által megmutatott távlatokat.
 • Tudatos készségfejlesztés -> tudatosodás ->  túlélésünk kulcsa – a mi kezünkben van. A saját elménk és embertársaink (szerető állatbarátaink is) mindig „kéznél” vannak!

Összegzés: Beláthatatlan távlatok II. – „Világ Megváltása Projekt”

„Nincs erősebb hadsereg a világon, mint egy eszme, aminek eljött az ideje.” (Viktor Hugo)

 • Megint csak a „történet”…
 • A fordítottját is szoktam mondogatni: Nincs elkeseredettebb (és kártékonyabb) szélmalomharc, mint egy eszme, aminek még nem jött el az ideje! (Lásd kommunizmus…) Nem tartottunk még ott (tudati szinten), hogy jó értelemben véve kommunákat alkossunk, azaz (újra) működő közösségeket (Daniel Quinn/Izmael: „új törzsi forradalom”).
 • De eljött az idő: „Egy folyamat végpontjának vagyunk tanúi… amikor egy uralkodó ideológia a végéhez ér, még egyszer megpróbál felülkerekedni, és ezzel végleg bebizonyítja tehetetlenségét is.” (Mattias Desmet: A totalitarizmus pszichológiája)
 • Vagy ahogy Leia hercegnő (Star Wars) találóan mondja: „Minél jobban összeszorítja a markát, admirális, annál többen csúsznak ki az ujjai közül.”
 • „Merj különbözni!” (-> Szkeptikus Kerekasztal beszélgetés): Korszakváltás, minden változik, ami félelmetes és bizonytalan, de egyben a lehetőség is a megújulásra: „A bizonytalanság az ember lét velejárója, és a kreativitás, az egyéniség és az emberi kapcsolatokkialakulásának szükséges feltétele. Ezen a pályán haladva a társadalom egy olyan térré válik, amelyben az összetartozás és az egyéni különbségek kölcsönösen erősítik egymást.” (Mattias Desmet)
A SzuperMA ~ Szupervályog & Permakultúra ~ Műhely honlapja
csigastrategia@gmail.com / szupervalyog@gmail.com
© CsigaStratégia, 2023
Designer